Vi holder online generalforsamling den 25. april 2021, kl. 15. Alle medlemmer får tilsendt link til Zoom. 1. Valg af dirigent. 2. Valg af referent. 3. Formanden (Rasmus) aflægger beretning for det forløbne år. 4. Kassereren (Thomas) aflægger revideret regnskab. 5....