Skip to content

Fundraising

FUNDRAISING

Vi samarbejder om fundraising til vores projekter på forskellig vis. Nogle af os har projekter, som vi selv står for eller udvikler i samarbejde med andre netværk. I de tilfælde udveksler vi jævnligt ideer til, hvordan projekterne kan finansieres, men uden at KlimaHub ellers er inde over processen. I andre tilfælde går flere af os sammen om at udvikle projekter, som vi søger om penge til i KlimaHub-regi. I disse tilfælde trækker vi i højere grad på resten af netværket, bruger vores fælles bankkonto i fundraisingen og gør projekterne til en del af KlimaHubs brand.

Vi har tidligere overvejet muligheden for crowdfunding. Faktisk var vores tidligere navn, “Klimafunding”, inspireret af dette koncept. Efter at have sat os grundigt ind i emnet, valgte vi dog at udskyde det til et senere tidspunkt. Crowdfunding stiller store krav til antallet af de mulige donorer, vi skal have direkte kontakt til. Samtidig er det lettest, hvis en kampagne retter sig mod et fysisk produkt, som kan bruges som belønning til dem, der bidrager. Immaterielle ting som undervisningsmateriale og videoer er en større udfordring. Men hvis vi støder på de rette samarbejdspartnere og den rigtige ide til et projekt, er vi klart åbne for også at eksperimentere med crowdfunding i fremtiden.