Skip to content

Om os

OM OS

KlimaHub er et netværk af selvstændige, der samarbejder om klimarelevante formidlings- og analyseprojekter, både på egen hånd og som støtte til mindre NGO’er og andre frivillige. Vores arbejde finansieres med fundraising og kontingenter. Netværket er tidligere kendt som Klimafunding.

Vision

Vores overordnede mål med KlimaHub er at være en del af en større bevægelse i samfundet, der skal minimere klimakrisen. I første omgang ved at bidrage til, at Danmark bliver et foregangsland på klimaområdet på en måde, der gør det muligt at sprede erfaringerne til andre lande. På længere sigt handler det om, at civilisationen på globalt plan skal bremse de menneskeskabte klimaforandringer helt og samtidig imødegå og minimere de skader, som ikke kan undgås.

På kort sigt sørger vi for overblik over de frivillige klimainitiativer, der spirer frem i Danmark, og styrker dem gennem formidlings- og analyseprojekter. Samtidig samarbejder vi om den fundraising, som er nødvendig for at føre projekterne ud i livet. Vi vil løbende udbygge vores netværk, så KlimaHub er i stand til at dække hele Danmark og har alle de kompetencer, som vores medlemmer og samarbejdspartnere har brug for.