Referat af bestyrelsesmøde i KlimaHub søndag den 27. november 2022

Deltagere: Rasmus, Lars, Natasha, Thomas.

Eneste punkt på dagsordenen: Skal vi sløjfe vores bestyrelsesansvarsforsikring og gentegne den, når/hvis vi modtager et større beløb i fremtiden?

Forslaget blev enstemmigt vedtaget.