Uret tikker: Klimakrise og grøn omstilling

Kort projektbeskrivelse

Den grønne omstilling er central ift. FN’s 17 verdensmål. For at opfylde Parisaftalens målsætning om at holde den aktuelle globale temperaturstigning på max 1,5-2 grader er vi nødt til at gennemføre en massiv grøn omstilling af alle dele af samfundet. Det forudsætter en bred, faktuel og vedkommende offentlig debat om klimakrisen, dens løsninger og medfølgende dilemmaer.

Foreningen KlimaHub ønsker at styrke og opkvalificere denne debat i samarbejde med KlimaTV, som er en temagruppe under Klimabevægelsen i Danmark. Derfor vil vi over en 3-årig periode producere og udgive en serie på 25 korte videoer og 50 podcastepisoder om klimaemner. De skal bidrage til, at brugerne får ny indsigt, bliver mere bevidste om, hvordan de kan skelne mellem fup og fakta i den offentlige debat og stadig bliver bedre til at træffe beslutninger om klimaet på et oplyst grundlag.

Vi har to primære målgrupper: 1) Unge under uddannelse, som i høj grad bliver inddraget i både produktion og testning af videoer og dele af podcasten, og 2) aktive i den grønne omstilling, f.eks. i NGO’er, virksomheder, interesseorganisationer, politiske organisationer eller tænketanke. Vores videoer vil især appellere til målgruppe 1, mens vores podcast tilrettelægges, så de enkelte episoder appellerer til enten gruppe 1 eller gruppe 2 fra emne til emne.

Det er vigtigt for os, at vores materiale bidrager til klimadebatten på de platforme, hvor vores målgrupper færdes i forvejen. Derfor vil vi gøre en målrettet indsats for at dele og fortælle om det på en række udvalgte sociale medier samt udvalgte nyhedssider og debatfora, hvor vi også vil bruge dialog med målgrupperne til at forbedre kommende videoer og podcastepisoder.

For at sikre kvaliteten af vores materiale samarbejder vi med en række forskere og andre eksperter, undervisere og elever undervejs.

Formål og indhold

Den grønne omstilling er central ift. FN’s 17 verdensmål. For at opfylde Parisaftalens målsætning om at holde den aktuelle globale temperaturstigning på max 1,5-2 grader er vi nødt til at gennemføre en massiv omstilling af alle dele af samfundet. Vejen derhen kræver nytænkning, teknologi, kreative løsninger, ændring af vaner og strukturer samt drøje demokratiske sværdslag for at lykkes. Og det forudsætter igen en faktuel og vedkommende offentlig debat om klimakrisen, dens løsninger og de dilemmaer, som opstår undervejs.

Foreningen KlimaHub ønsker at styrke og opkvalificere denne debat i samarbejde med KlimaTV, som er en temagruppe under Klimabevægelsen i Danmark. Derfor vil vi producere og udgive en serie af inddragende og vedkommende videoer og podcastepisoder om klimaemner. De skal bidrage til, at vores målgrupper får ny indsigt, bliver mere bevidste om, hvordan de kan skelne mellem fup og fakta i den offentlige debat og bliver stadig bedre til at træffe beslutninger om klimaet på et oplyst grundlag.

Det er vigtigt for os, at vores materiale bidrager til klimadebatten på de platforme, hvor vores målgrupper færdes i forvejen. Derfor vil vi gøre en målrettet indsats for at dele og fortælle om det på diverse sociale medier, såsom Facebook, Twitter, Instagram og YouTube – samt de nyhedssider og debatfora, hvor målgrupperne i øvrigt er. Det kan f.eks. være på Videnskab.dk. Som udgivelsesplatforme bruger vi hjemmesiden klimatv.dk og KlimaTV’s kanaler på YouTube, Vimeo og Libsyn.

Projektet består i…

 • At videreudvikle hjemmesiden klimatv.dk med det følgende indhold:
  • KlimaTV 2.0 – 25 debat- og informationsskabende videoer på dansk og med undertekster på engelsk, som også udgives på YouTube og Vimeo.
  • KlimaRadio – en podcastserie med 50 debat- og informationsskabende episoder på dansk, som også udgives på Libsyn.
  • Samspil mellem det nye, egenproducerede materiale og vores allerede eksisterende samling af mere end 1.000 danske og engelsksprogede videoer og podcasts fra hele verden.
  • Gennemarbejdede shownotes til alle nye videoer og podcastepisoder. De vil linke til udvalgte videoer, podcasts, vidensbanker og debatfora med klimafokus, der allerede eksisterer på nettet.
 • At skabe et indhold og format som inddrager så mange relevante aktører i klimadebatten og den grønne omstilling som muligt – forskere, eksperter, NGO’er, virksomheder, undervisere, elever og studerende.
 • At formidle komplekse klimaemner med konkrete og jordnære eksempler fra målgruppernes egen hverdag – og medvirkende, som de kan identificere sig med.
 • At dele og fortælle om vores materiale på de online platforme, hvor vores målgrupper befinder sig.
 • At bruge samspil og dialog med målgrupperne til at styrke de næste udgivelser.

Baggrund

Klimakrisen er en kæmpe udfordring, som et flertal i den danske befolkning anser for at være den vigtigste opgave for politikerne. I starten af 2019 strejkede mere 1,5 millioner studerende over hele verden for klimaet, fordi de er bekymrede over, at de voksne ikke ændrer adfærd og løser klimaproblemerne. Den stigende klimabevidsthed gør, at mange borgere i højere grad end tidligere er villige til at ændre vaner og forbrugsmønstre for at bidrage til, at fremtidens samfund bliver CO2-neutralt.

Den grønne omstilling er central for at vi kan leve op til FN’s 17 verdensmål og får også stadig større betydning i EU. I Danmark har vi en ambitiøs målsætning om at reducere CO2-udledningen med hele 70 % inden udgangen af 2030. Det fordrer en massiv indsats og stiller krav til os, både som enkeltpersoner og samfund. Men det skaber også enorme muligheder for progressive aktører, der ændrer vores vante forestillinger om, hvor energien skal komme fra, hvordan fødevarer og andre varer skal produceres, hvordan vi transporterer os og i det hele taget kommer til at leve i en fremtidig verden uden klimakrise.

Klimadebatten er et komplekst emne med mange underemner og forskellige dagsordener. Vi vil bidrage til at opkvalificere debatten med projektet ”Uret tikker: Klimakrise og grøn omstilling”.

Målgrupper

Vi arbejder med to målgrupper.

 • Målgruppe 1 er unge under uddannelse – fra de øverste klasser i grundskolen til ungdomsuddannelser og de videregående uddannelser i alderen 15-30 år. Vi vil skabe viden og debat i ungdomshøjde ved at inddrage unge i videoer og podcastepisoder og ved at samarbejde med dem og deres undervisere.
 • Målgruppe 2 er aktører inden for grøn omstilling, der efterspørger en kvalificeret debat om specifikke klimaemner. Det kan være formidlere, medier, NGO’er, virksomheder, interesseorganisationer, politiske foreninger eller tænketanke.

Vores videoer vil især appellere til målgruppe 1, men vil også kunne bruges af målgruppe 2 til oplysningsarbejde. Vores podcast kan alt efter emnet tilrettelægges, så de enkelte episoder appellerer til enten gruppe 1 eller 2 fra gang til gang. For at sikre den røde tråd i indholdet opdeler vi episoderne i forskellige serier.

Vi er bevidste om, at der er forskel på, hvordan vi formidler til unge i grundskoler, gymnasier, erhvervsuddannelser og videregående uddannelser. Aktive i NGO’er, virksomheder, etc. vil også tit efterspørge forskellige vinkler på klimastoffet. Derfor vil hver video og podcastepisode især henvende sig til én delmålgruppe, men vi vil i størst muligt omfang udforme dem, så andre delmålgrupper og ”almindelige danskere” også kan få fordel af dem.

Vores byggeklodser

Projektet bygger på to formidlingsindsatser: Indsats 1 består af KlimaTV 2.0 – produktion og udgivelse af 25 korte videoer i forskellige udgaver og med skiftende varighed. Indsats 2 består af KlimaRadio – en podcastserie med 50 serieinddelte episoder, som både udgives i et større antal kortere moduler og som sammenhængende episoder.

Indsats 1 – KlimaTV 2.0

Vi vil producere og udgive en serie på 25 korte videoer med fokus på klima og grøn omstilling (1 video hver 6. uge i 3 år). Videoerne udgives i flere versioner, alt efter hvilket format der egner sig bedst til de sociale medier, hvor vi deler dem, og hvilken varighed, der fungerer bedst i forhold til målgruppen.

Koncept:

 • Videoerne lægger op til undervisning og debat. De skal give indblik i de dilemmaer og aspekter af den grønne omstilling, der ikke i forvejen er dækket af videoer på dansk. Hvis vi laver en video om et emne, der i forvejen er dækket, skal den have en anden indgangsvinkel. Vores samarbejde med KlimaTV gør det nemt at få overblik over det eksisterende materiale.
 • I hver video præsenterer vi en eller flere ildsjæle og eksperter, som selv beskæftiger sig med grøn omstilling og fungerer som indgang til emnerne. De kombineres med speak og infografik.
 • Emnerne formidles skarpt og på en sådan måde, at de bliver nære og vedkommende for især vores unge målgruppe. Forskellige unge skal selv inddrages som medvirkende, interviewere, researchere og testpublikum under produktionen.
 • Vi stiller kritiske spørgsmål til de medvirkende undervejs, så vi både får belyst potentialet i de mulige klimaløsninger og de hindringer der er for, at løsningerne bliver udbredt.
 • Videoerne er på dansk og får engelske undertekster. De uddybes med links og beskrivelser i shownotes.

Eksempel 1: Hvad er klimavenlig transport?

Vi møder to almindelige danskere med en elbil hhv. benzinbil og hører deres argumenter for deres valg og hvor meget klimakrisen spiller ind i forhold til økonomien og andre hensyn. Herefter interviewer vi en ekspert som fortæller om elbilers rolle i fremtiden og problematikkerne omkring dem, dels på det individuelle plan og dels på det politiske plan. Imens følger vi bilernes vej gennem trafikken og kommer forbi steder, der illustrerer videoens pointer.

Sideløbende laver vi en podcastepisode, hvor deltagerne går mere i dybden og diskuterer afgiftsniveau på elbiler, hvilken klimapåvirkning der er forbundet med at producere, bruge og skrotte en elbil vs. en benzinbil, logistik ift. ladestandere, udfordringen med at producere batterier nok, effekten af lovgivning m.m.

Eksempel 2: Hvilken forskel gør klimagræsrødder?

Den Grønne StudenterBevægelse er på få år blevet en talstærk NGO, der arrangerer demonstrationer og workshops og stiller krav til både klimaundervisning og samfundets udvikling. Men hvilke muligheder har en NGO egentlig for at påvirke samfundet? Vi undersøger, hvad der skal til for at få indflydelse lokalt og hvad der skal til for at få indflydelse på de politiske systemer. Samtidig følger vi to unge fra DGSB under en klimademonstration og under deres planlægning. De fortæller om deres engagement for klimaet og de strategier de bruger for at blive hørt.

Også her følger vi op med en uddybende podcastepisode.

Begge videoer deles i de sociale medier, hvor vi i det enkelte tilfælde vurderer, at de er relevante i forhold til emnet. I hele projektperioden har vi en tilknyttet SoMe-medarbejder, som er med til at skabe aktivitet og bidrage til debatten.

Indsats 2 – KlimaRadio

Vi vil udgive 50 episoder af podcasten (1 episode hver 3. uge i 3 år), opdelt i forskellige serier alt efter emnet og opbygget i kortere moduler, som kan hører hver for sig. Formatet tilpasses løbende, alt efter forskellige målgruppers reaktion.

Koncept:

 • I hver episode går vi i dybden med et klimarelateret emne. Vi stiller skarpt på udfordringer, løsninger, dilemmaer, holdninger og succeshistorier. Målet er ikke debat for debattens skyld, men at inspirere lytterne til selv at tage stilling.
 • Selvom vi ofte vil komme ind på dagsaktuelle emner, vil vores episoder i så høj grad som muligt handle om problemstillinger, der stadig er relevante og værd at høre i fremtiden.
 • Hver episode har to interviewere, der udforsker emnerne og drøfter dem med hinanden og de gæster vi har i studiet. Gæsterne er eksperter, repræsentanter for NGO’er og andre organisationer, politisk aktive og diverse ildsjæle. Episoderne er på dansk.
 • Hver episode udgives både som en serie af kortere moduler på f.eks. 10 minutter hver og som sammenhængende episode. Hvert modul skal kunne høres som selvstændig minipodcast. Nogle moduler vil fungere som lettilgængelige introduktioner for unge, der ikke tidligere har diskuteret klimaemner.
 • Forud for hver episode laver vi et grundigt forarbejde, som både sikrer kvaliteten af episoden og bruges til shownotes med uddybende information og links.
 • Vi er bevidste om, at vores podcast er én blandt mange andre. Derfor holder vi os hele tiden orienteret om, hvad der ellers udgives. Vi henviser til de andre podcasts, i det omfang, de bidrager med ekstra viden og perspektiver på de emner, vi selv tager op.
 • Vores SoMe-medarbejder og andre projektdeltagere fra KlimaHub reklamerer for podcasten på udvalgte sociale medier med spændende lydklip og sammendrag fra tidligere episoder.

Vi har vedlagt et bilag med en udførlig liste over emner til videoer og podcasten. Hovedoverskrifterne er:

 • Klimakrisen
 • Forskning
 • Handling
 • Omstilling
 • Energi
 • CO2-lagring
 • Økonomi
 • Politik
 • Internationalt
 • Andet

Samspil med anden information

Der er mange aktører i klimadebatten og der findes en række forskellige tilbud og materialer på nettet, som vi omtaler i vores shownotes. Vi har vedlagt et bilag med en oversigt over de vigtigste.

En stor del af klimadebatten har i det seneste årti flyttet sig fra selvstændige hjemmesider med debatfora til sociale medier som Facebook. Årsagen er, at de medier, som først har kunnet samle et større publikum, har haft lettere ved at konkurrere om nye brugere, som på forhånd kan være sikre på at møde et stort antal andre brugere, der bidrager til debatten og dermed mediets værdi. Dette er en vigtig grund til, at vores projekt ikke går ud på at starte et nyt debatforum men at bidrage til debatten, hvor den i forvejen eksisterer.

Ansøger

KlimaHub er formel ansøger og projektleder. Vi er ansvarlige for projektets fremdrift, koordination og dialog med bevillingsgivere og projektets partnere. Ligeledes er vi ansvarlig for projektets design, gennemførelse, formidling, erfaringsopsamling, leverancer og ansættelser.

Vi er et netværk af iværksættere og andre, der beskæftiger sig med klimaprojekter. Alle medlemmer bidrager med stort engagement og nyttig viden om forskellige aspekter af klima og bæredygtighed. I foreningen er der betydelig erfaring med projektudvikling, design, ledelse samt gennemførelse af klimaprojekter og andre projekter, der handler om digital formidling.

Organisationsdiagram

Referencegruppe

Projektets referencegruppe består af følgende:

 • En repræsentant for KlimaHub
 • En naturfags- eller samfundsfagslærer fra et gymnasium
 • En gymnasieelev
 • En klimaforsker eller anden ekspert i klimaemner
 • En ekspert i online sociale medier og vores målgruppers brug af dem
 • En repræsentant for mindst en af formidlingspartnerne
 • En repræsentant for KlimaTV

Gruppen mødes 2 gange årligt og har to overordnede opgaver: 1) at virke som faglig kvalitetssikring af koncept og indhold og 2) at fungere som inspiration ift. emner, nye formidlingspartnere og deltagere i videoer og podcast.

Samarbejdspartnere

Vi har lavet aftaler med en række gymnasier og klimaeksperter og arbejder på at lave aftaler med forskellige formidlingspartnere og medieuddannelser. Dertil kommer samarbejdet med KlimaTV.

KlimaTV er en temagruppe under NGO’en Klimabevægelsen i Danmark og stiller sin hjemmeside og sine platforme til rådighed for projektet. KlimaTV’s redaktion har siden 2009 indsamlet videoer og podcasts om alle aspekter af klimaproblemerne samt deres årsager og løsninger. KlimaTV’s samling af videoer på klimatv.dk er offentligt tilgængelig og gratis at bruge. Aktuelt omfatter den ca. 1.000 videoer, hvoraf de fleste er på engelsk og ca. 120 på dansk. De er opdelt efter emne i 40 kategorier og forsynet med tags, der gør det muligt at få overblik over bestemte geografiske områder, personer eller underemner. Det er også muligt at foretage fritekstsøgninger. Samlingen vokser med 2-3 videoer om ugen. De bliver udvalgt af redaktionen, hvis de lever op til dens kriterier om klimarelevans samt lyd- og billedkvalitet. Siden præsenterer også 35 danske og engelsksprogede podcasts.

Kvalitetssikring og evaluering

Som kvalitetssikring af den enkelte video og podcastepisode får alle medvirkende mulighed for at se/høre den igennem og komme med indsigelser og forslag, inden vi udgiver den.

Evalueringen af projektet som helhed vil bestå af både en kvantitativ og en kvalitativ del.

Den kvantitative del vil gå ind og registrere/måle på antal producerede videoer og podcastepisoder, antal formidlingspartnerskaber, antal aktører/interessenter som har medvirket i podcast og videoer, antal gange disse er blevet streamet/downloadet, samt hvor mange unikke besøgende der har været på hjemmesiden og vores udgivelsesplatforme.

Den kvalitative del indsamles via to forskellige webbaserede spørgeskemaer, rettet til dels unge under uddannelse og dels aktive indenfor den grønne omstilling. Her spørger vi ind til den enkeltes oplevelse af videoer, podcast og hjemmeside – herunder om den enkelte oplever, at han/hun er blevet klogere på et emne og ift. at danne deres egne holdninger og meninger til klimaforandringerne og den grønne omstilling. Der vil også blive spurgt ind til, i hvilken grad formen (videoer og podcast med en blanding af mange aktører/interessenter) er en god måde at formidle et komplekst budskab og i hvilken grad det opleves som en god måde at bidrage til en spændende og nuanceret klimadebat.

Evalueringen finder sted i tre trin. Det første gennemføres, når vi har produceret de første 2 videoer og 3 episoder af podcasten. Her bliver projektets referencegruppe spurgt til deres oplevelser af videoer og podcast ift. projektets målsætninger. Formålet er at kunne lave en hurtig justering af form og indhold, hvis vi oplever det som givende for projektet.

Det andet trin er en statusopgørelse med særlig fokus på de kvantitative målsætninger. Det giver os et fingerpeg om, hvorvidt vi er ved at nå projektets målsætninger om udbredelse (antal streaminger/downloads og besøg på hjemmeside og platforme) samt antal formidlingspartnerskaber. Statusopgørelsen er genstand for dialog med referencegruppen og virker som kvalitetssikring ift. indhold, partnere, måltal og fremdrift.

Det tredje og sidste trin er en klassisk projektevaluering ift. målsætninger og læring. I forbindelse med slutevalueringen udformer vi en lettilgængelig evalueringsrapport. Rapporten vil være tilgængelig på hjemmesiden, så andre kan finde inspiration i projektets erfaringer og resultater. I projektets ånd laver vi også en video og en podcastepisode, der fortæller om disse. Referencegruppen inddrages i slutevalueringen og den følgende formidling.

Projektet arbejder med nedenstående målsætninger:

 • Vi vil producere 25 videoer, hvis forskellige versioner samlet skal streames 125.000 gange
 • Vi vil producere 50 podcastepisoder, som samlet eller i form af kortere moduler skal streames/downloades 75.000 gange
 • Vi ønsker at få 20.000 unikke besøgende på klimatv.dk
 • Vil vil indgå formidlingspartnerskab med mindst 10 partnere
 • Der har deltaget aktører/interessenter fra mindst 20 forskellige offentlige/private institutioner/virksomheder, NGO´er, interesseorganisationer mv. i podcast og videoer
 • 80 % af de, der besvarer et af de to spørgeskemaer, oplever, at podcast/videoer:
  • er af høj kvalitet
  • gør dem mere vidende om klimakrisen og den grønne omstilling
  • gør dem lettere for dem at danne meninger og holdninger i klimadebatten
  • (for målgruppe 1) gør dem mere nysgerrige/interesserede i klima/den grønne omstilling
  • (for målgruppe 2) egner sig til at indgå i deres egen formidling af klimaemner
 • At mindst 80 % oplever, at formen (podcast og videoer med en blanding af mange aktører/interessenter) er en god måde at formidle komplekse problemstillinger
 • At mindst 80 % oplever formen som en god måde at skabe en nuanceret debat på

Formidlings- og forankringsplan

Projektet bygger på følgende formidlingsindsatser:

 • Kreativ brug af KlimaTV’s hjemmeside på klimatv.dk
 • Formidlingssamarbejder med lærere og elever på tre gymnasier. Partnerne vil på forskellig vis formidle viden om projektet, podcast og videoer via hjemmeside, nyhedsbreve og anden omtale. Det samme gør KlimaHub selv.
 • Vi vil løbende lave nye formidlingssamarbejder, i takt med at nye aktører deltager i podcasten eller videoerne. Det kan være politiske organisationer, uddannelsesinstitutioner, forskere, NGO´er, medier eller relevante Facebookgrupper.
 • Pressemeddelelser og kontakt til relevante danske medier. Her vil fokus være på viden om projektet og fri adgang til at benytte videoer/podcast i journalistisk arbejde.
 • Vi arbejder på at finde to ambassadører for projektet: En fagperson og en ung YouTuber, som skal nå ud til projektets to målgrupper og skabe ekstra interesse. Vi er i dialog med to personer, men har ikke indgået en aftale endnu.

Efter projektafslutning vil ansøger fortsat arbejde på at skabe nye tilbud og debatskabende aktiviteter med fokus på klimakrisen og den grønne omstilling.