Bestyrelse

Jens Lysdal Hansen

Jens Lysdal Hansen

Formand

Mail: jens@lysdal.com
Telefon: 28 14 81 18

Præsentation

Jeg er med i KlimaHub fordi kampen mod klimaforandringerne ikke kan vindes, hvis ikke både politikere, erhvervsliv og det civile samfund engagerer sig, inspirerer og motiverer hinanden ifht den livsnødvendige grønne omstilling.

Uddannelse, beskæftigelse, baggrund:

Sanger, musiker, komponist og producer. Har udgivet syv albums i eget navn.

Uddannet på Det. Kgl. Danske musikkonservatorium i Kbh. 1986 og har undervist på Det Rytmiske Musikkonservatorium i 10 år.

Bestyrelsesmedlem i DJBFA (Dk’s største komponistforening) 2008-2015, som næstformand 2009-2012.

Tidl. medlem af Dansk Kunstnerråd og repræsentant for European Council of Artists (ECA).

Tidl. projekt-ansat hos EVA (Dansk Evalueringsinstitut) iforb. med akkreditering og evaluering af de danske musikkonservatorier.

Har været involveret i klimaspørgsmålet de seneste 20 år og er Danmarks første klimaneutrale musiker (http://lysdal.com/CO2-neutral-music).

Én af hovedtalerne til Folkets Klimamarch Kbh. i 2018.

Admin af Fb-gruppen “Det alternative miljøministerium” (ca 7000 medl.)

Website/facebook:
www.lysdal.com
https://www.facebook.com/jens.lysdal

Frederikke Oldin

Frederikke Oldin

Næstformand

Mail: frederikke@oldin.dk
Telefon: 2244 4852

Præsentation

I dag er det alt, alt for svært at få finansieret projekter, der skal adressere klimaproblematikken og hjælpe os alle til at foretage de skift, der skal til for at vi kan komme til at leve i mere bæredygtige samfund. Det er den væsentligste dagsorden jeg kan få øje på, og med KlimaHub håber jeg, vi får mulighed for at skubbe på mobiliseringen til omstilling. En bæredygtig fremtid er for mig en fremtid, hvor vi oplever større livskvalitet, mere tid med vore kære, et større nærvær og større meningsfuldhed i det, vi bruger vore liv på, end hvad livet som forbruger af ting kan give os. Jeg glæder mig!

Uddannelse, beskæftigelse, baggrund

Cand.mag. i sprogpsykologi med ekspertise i forståelsesprocesser omkring klima, miljø og omstilling. Udvikler p.t. platforme og initiativer til deleøkonomi i forbindelse med ‘borger til borger-løsninger’.

Øvrige interesser og hverv

Udvikler af forestillinger om fremtiden i Transmissioner fra Fremtiden, formater til tv og podcast

Netværkskoordinator, Medlemsnetværk for Bæredygtig Omstilling af Samfundet i Dansk Magisterforening

Sustainability Science (tidl. i Sustainability Science Center, KU)

Thomas Kledal

Thomas Kledal

Kasserer

Præsentation:
Der er store incitamentsproblemer med klimabelastende adfærd, da den største regning går til dem, der ikke er født endnu. Løsningerne på klimaforandringerne kommer derfor ikke af sig selv eller med de frie markedskræfter. De kommer med, at vi tager problemet alvorligt, indgår forpligtende aftaler, og får skabt klimavenlige løsninger, der kan bruges i dagligdagen.

Baggrund:
Samfundsøkonom fra Københavns Universitet med stor interesse for miljø og klima. Arbejder med økonomisk controling, analyse og politisk formidling, og har desuden siddet i flere bestyrelser.

Lars A. Engberg

Telefon: 2684 7777

Forsker/NGO/Samfunds-knudepunkter.

Malene Bugge Larsen

Malene Bugge Larsen

Bestyrelsesmedlem

Mail: malenebugge.privat@gmail.com
Telefon: 2633 1695

Præsentation
Klimaudfordringerne er for mig at se et ansvar, der skal løftes på flere niveauer. Vi skal regulere på samfundsniveau, men involvering og krav fra virksomheder og civilsamfund er af lige så stor værdi.
Projektudvikling og -gennemførelse på tværs af offentlige og private aktører og brancher er et vigtigt element i at formidle, udvikle og skalere løsninger.

Uddannelse, beskæftigelse, baggrund
Jeg er uddannet cand.scient.pol fra Københavns Universitet og Sankt Petersborg Universitet med speciale om Ruslands kooperative Arktispolitik.

Jeg har arbejdet med projektudvikling og gennemførelse siden 2014.

De seneste 3 1/2 år har jeg været ansat ved Gate 21, hvor jeg samarbejder med kommuner, regioner, virksomheder og universiteter om grønne innovationsprojekter.

Øvrige interesser og hverv:
Jeg bor i Sydhavnen, hvor vi det seneste år har renoveret lejlighed. Vi forsøger at tænke cirkulært og har bl.a opsat et brugt køkken. Jeg bruger meget tid på Sydhavnstippen, hvor der udover ro og smuk natur er får og alpakaer, som passes af lokale.

Jeg har været politisk aktiv af flere omgange, bl.a. i interesseorganisationer, som valgtilforordnet og ved folketingsvalg.

Rasmus S. Larsen

Rasmus S. Larsen

Bestyrelsesmedlem

Mail: skrivtil@groenkorn.dk
Telefon: 25 85 29 12

Virksomhed: Grønkorn
Langøvej 13, 5900 Rudkøbing
https://www.groenkorn.dk

Præsentation

Jeg er engageret i KlimaHub, fordi konceptet passer perfekt til mit ønske om at være med til at løse fælles samfundsproblemer, min ambition om at lave selvstændigt formidlings- og analysearbejde med et særligt klimafokus og min interesse for at fordybe mig i komplekse problemstillinger.

Foreningen har et stort potentiale for at skabe et frugtbart samspil mellem disse problemstillinger:

– Klimakrisen er et væsentligt samfundsproblem, der vil påvirke stadig større dele af fremtidens samfund.

– Der findes ikke kun én men hundredvis af løsninger, som kan mindske problemet i større eller mindre grad. Mange af disse kræver initiativer nedefra – og mange af disse initiativer er allerede opstået.

– Der findes adskillige små formidlings- og analysevirksomheder, som kunne styrke de frivillige initiativer med alskens projektarbejde, hvis de ellers fik penge for det. De frivillige initiativer har sjældent penge, men til gengæld har de netværk og kontakter, som kan være til stor nytte, hvis virksomhederne samarbejder med dem om fundraising til de fælles projekter.

Jesper Munk

Jesper Munk

Bestyrelsesmedlem

Mail: jesper@munkmedia.dk
Telefon: 40 56 92 66

Virksomhed: Munk Media
Bülowsvej 5b 3tv., 1870 Frederiksberg
munkmedia.dk

Anne Merete Storm-Olsen

Suppleant

Frederikke Oldin

Revisor

Malene Bugge Larsen

Revisor

Back to top