Intern klimavurdering af projektet ”Klimaforskning og klimamyter”

Styrker

– projektet vil føre til et konkret resultat, og det er nemt at måle, hvor udbredt det bliver.

– det vil styrke klimabevidstheden hos målgruppen og gøre det lettere at diskutere klimaændringer på baggrund af fakta.

– det kan samtidig styrke den generelle viden om forskellige typer af forskning, samspillet mellem forskningsmiljøer og det politiske system og vigtigheden af kildekritik. Dette er ikke direkte relateret til klima, men har betydning for, hvor mange undervisere der vil bruge materialet.

– vores videoer og tekster vil være offentligt tilgængelige for alle, også selvom de ikke er undervisere eller elever.

– materialet vil i fremtiden kunne oversættes til andre sprog end dansk og derved genbruges i udlandet.

– vi har gjort et fornuftigt forarbejde, hentet inspiration i vejledningerne for naturgeografi, samfundsfag og engelsk, fundet gode samarbejdspartnere, der kan bidrage til materialet og afprøve det samt indtænkt muligheden for at udskifte aktuelle eksempler i videoerne.

 

Svagheder

– projektet giver ingen direkte CO2-reduktioner.

– målgruppen er i første omgang begrænset til gymnasieelever og folkeskolens ældste klasser samt deres undervisere.

– materialet udgives i første omgang kun på dansk.

– virkningen forudsætter, at vi får et stort antal undervisere til at opdage og bruge materialet.

 

Overordnet giver det god mening at udføre dette projekt i Klimafunding-regi.